2.dünya savaşı

2.dünya savaşı

1939-1945 yılları arasında gerçekleşen bu savaş, 20. yüzyılda yapılan büyük dünya savaşlarından ikincisi ve de en büyük çaplı savaştır. Nedenleri 1. Dünya Savaşı’nın sonuçlarına ve Versay Antlaşma’sına bağlanır. 1945 yılında 2 milyar insanın yaşadığı dünyada 60 farklı milletten 75 milyon insan ölmüştür.
Savaşı anlatabilmek için ansiklopediler yetmeyeceğinden başlıklar altında kısa özetlerle bu konuyu incelemek mantıklı olacaktır…

SAVAŞ ÖNCESİ
  

hitler öncelikle Alman ekonomisini düzelterek savaş için hazırlığa girişmiştir. Sonrasında da 1. Dünya Savaşı sonucu Almanya ile İtilaf devletleri arasında imzalanan Versay Antlaşması’nın şartlarını tanımamıştır hitler  Bu konuda Mustafa Kemal’in öngörüsüne bakılmadan geçilmemelidir:
“Versay anlaşması I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan nedenlerin hiç birini ortadan kaldırmamış, aksine dünün başlıca rakipleri arasındaki uçurumu daha fazla derinleştirmiştir. Galip devletler yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini dikkate almamışlar, yalnız düşmanlık duygularının üzerinde durmuşlardır. Böylelikle de bugün içinde yaşadığımız barış, ateşkesten öteye gidememiştir. Bence dün olduğu gibi yarın da Avrupa’nın kaderi Almanya’nın tutumuna bağlı kalacaktır.”

SAVAŞIN BAŞLANGICI VE CEPHELER

Savaşın başlangıcı Polonya’nın Almanya ve Sovyetler tarafından işgal edilmesiyle başlar ve yaratılmak istenen kıvılcım yaratılmıştır artık.
cepheler:

* Batı Cephesi

Almanlar bu cephede Benelux(Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ve Fransa’yı işgal etmiştir. Britanya savaşında ise İngiliz Kraliyet ordusunu geçememiş ve de bu savaşta başarılı olamamıştır.

* Kuzey Afrika Cephesi

İtalyanlar Almanların safında bulunmaktaydılar ve de Afrika’da bulunan sömürgelerini genişletmek istemişlerdir. Bu yönde Tunus ve Nil Nehri yönünde ilerleme yapmışlardır.

* Balkan Cephesi

Marita ve Merkür harekatları ile Yunanistan’a saldırılmıştır.

* Doğu Cephesi

allowtransparency="true" frameborder="0" height="60" hspace="0" id="google_ads_frame4" marginheight="0" marginwidth="0" name="google_ads_frame" scrolling="no" src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4286951086332822&output=html&h=60&slotname=2772023699&w=234&lmt=1251064205&flash=10.0.22&url=http%3A%2F%2Fwww.tarihselblog.com%2F2-dunya-savasi%2F&ref=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26source%3Dweb%26ct%3Dres%26cd%3D6%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tarihselblog.com%252F2-dunya-savasi%252F%26ei%3DgLmRSrmKGZPd-Qa85f3yDQ%26rct%3Dj%26q%3D2%2Bd%25C3%25BCnya%2Bsava%25C5%259F%25C4%25B1%26usg%3DAFQjCNFTyToHhWn2QNnMXUnMStmSU341mA&dt=1251064207818&prev_fmts=nullxnull&prev_slotnames=9652858699%2C2713368703&correlator=1251064206470&frm=0&ga_vid=1989122276.1251064207&ga_sid=1251064207&ga_hid=873648226&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=29&u_java=1&u_h=768&u_w=1024&u_ah=738&u_aw=1024&u_cd=32&u_nplug=10&u_nmime=49&eid=36814001&fu=0&ifi=4&dtd=14&xpc=n5ouYLcMGl&p=http%3A//www.tarihselblog.com" style="left: 0pt; position: absolute; top: 0pt;" vspace="0" width="234">>

Batıdan gelebilecek tüm tehditleri ortadan kaldıran  hitler , bu kez gözünü doğuya yani Sovyetlere çevirmişti. 1941 yılı başlarında başlayan bu saldırılar başta Sovyetlere ağır kayıpşar verdirerek geri çekilmelerine etki olmuştur; fakat zorlu kışın gelmesi Almanların ilerleyişini yavaşlatıp durdurmuştur.
Stalingrad Savaşı ile de 1942′de Ruslar, Karadeniz ve Kafkasya’daki kaynakları hedefleyen Alman ordularını durdurmuşlar ve geri çekilmeye zorlamışlardır.

* Asya-Pasifik Cephesi

Japonlar Avrupa’daki bu karışıklıktan yararlanmak isteyerek Ortadoğu Asyadaki sömürgelere saldırmak istedi fakat bu ancak civarda deniz birlikleri bulunduran Amerika’nın saf dışı olmasıyla mümkündü. Bunun üzerine kamikaze ve farklı tekniklerle Amerikan donanmasına saldırılmıştır. Başarılı sayılabilecek operasyonlar yürütülmüşse de savaşın sonlarına doğru Japonları büyük bir hüsran beklemektedir.

SAVAŞTA SONA DOĞRU

Alınan bu büyük kara parçaları ve ülkelerden sonra müttefik kuvvetler Almanlara karşı büyük saldırı, çıkarmalarla geri toparlanmışlar ve kaybettikleri yerleri geri almaya başlamışlardır. Bu saldırı ve çıkarmalardan en önemlileri Rusların Bagration Harekatı ve Amerikan ve müttefik kuvvetlerinin Normandiya çıkarmalarıdır.

1945′te Amerika ve müttefik kuvvetlerinin yoğun ilerleyişini ayrıca Ruslar’ın Berlin’e girişini durduramayan Almanlar teslim olmuşlardır.

Başta Amerikanlara saldırıp başarı kazanan Japonlar ise savaşın sonuna doğru Amerikan uçakları tarafından bırakılan iki atom bombası ile büyük bir kayıp ve yenilgiye uğramışlardır.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

 

İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri şunlardır:


Birinci Dünya Savaşı’nı mağlup olarak bitiren devletlerle ağır şartlar taşıyan antlaşmalar yapılması,

 Almanya’nın Versay Antlaşması’nı uygulamak istememesi,

 Almanya’nın Versay Antlaşması’na göre askersiz olması gereken Ren Bölgesi’ne asker çıkarması,

 İtalya ve Almanya’nın yayılmacı siyaset gütmesi

Japonya’nın Avrupa devletlerini Asya’dan çıkarmak istemesi.

1938’de Almanya ile Avusturya’nın Versay Antlaşması’na aykırı olarak bir devlet çatısı altında birleşmesi

 

Savaş öncesi Almanya, İtalya ve Japonya ittifak kurarak Üçlü Mihver’i oluşturdular.

 

Almanya, Rusya ile anlaşarak 1 Eylül 1939’da Polonya’yı da işgal etmeye başladı. İki devlet Polonya’yı aralarında paylaştılar.İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş açtılar. Böylece II. Dünya Savaşı resmen başlamış oldu. Rusya Finlandiya dışındaki Baltık ülkelerini ele geçirdi. Almanya Polonya’dan sonra Norveç ve Danimarka’ya saldırdı. Hollanda ve Belçika’yı ele geçirdi. Fransa topraklarını işgal etti. Ardından Balkanlara doğru ilerleyerek Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan’a saldırdı. Almanya bunlarla da kalmayarak daha önce dostluk antlaşması imzaladığı Sovyet Rusya’ya sürpriz bir şekilde saldırdı. Rusya ise Fransa ve İngiltere ile anlaştı. Böylece Müttefik Devletler (bağlaşık) Grubu da oluştu. ABD, Belçika, Yugoslavya, Yunanistan gibi çok sayıda devlet de Müttefik Devletler grubuna katılmıştır.

 

Japonya'nın, 7 Aralık 1941’de Pearl Halbour Limanı’na saldırması ile de ABD Japonya’ya savaş açtı. ABD'nin savaşa girmesi Mihver Devletler Grubu’nun işini zorlaştırmıştır. Çok iyi silahlanmış olan ABD ordusunun savaşa girmesiyle Mihver devletleri her cephede yenilmeye başladı. Almanya ve İtalya 1945’de barış istemek zorunda kaldı. Mussolini İtalyan halkı tarafından öldürüldü. Hitler intihar etti.

 

Japonya savaşı sürdürmek isterken Amerika 6 Ağustos 1945'de Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası attı. Böylece dünya tarihinde ilk kez bir savaş sırasında nükleer silah kullanılmış oldu. Bu bombalar Hiroşima ve  Nagazaki’de büyük bir felakete yol açtı.  Binlerce  insan  öldü  ve  Japonya   kayıtsız şartsız teslim olarak, savaştan çekilmek zorunda kaldı. Böylece 1939’da başlayan savaş 1945’te sona ermiş oldu.

 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları:

 Savaşın ardından Süper Güç olarak adlandırılan ABD ve Sovyet Rusya, dünya siyasetine hakim oldu.

 Diğer dünya devletleri bu iki devletin etrafında toplanarak yeni bloklaşmalar oluşturdular. Ayrıca bu iki güçten ayrı olarak “Üçüncü Blok” oluştu. Bloklaşmalar ilk kez “soğuk savaşın” başlamasına yol açtı. Sömürgeci devletlerin ağır bir biçimde yıpranmalarından dolayı sömürgecilik dönemi sona ermeye başladı.

 Sömürge haline getirilen birçok millet bağımsızlıklarına kavuştu.


Milletler Cemiyeti yerine, uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Cemiyeti adı altında yeni bir teşkilat kuruldu.

 

İkinci Dünya Savaşı sürerken Birleşmiş Milletler Yasası hazırlandı. Yasanın onaylanması ile 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu. Bugün Birleşmiş Milletlerin 176 üyesi vardır. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !